Nyhedsbrev 2024

Frivilligheden og Fællesskabet:

Ved udgangen af 2023 har vi med glæde registreret 168 medlemmer i vores fællesskab og vi siger Jer alle tak for støtten. Vi vil igen også sige stor tak til alle vores FANTASTISKE FRIVILLIGE ILDSJÆLE, der stiller sig til rådighed og gør en indsats, både til dig der stiller op hver eneste gang og til dig der kommer engang imellem. Uden jer, har alle tiltag og projekter ikke kunnet lade sig gøre.

Praktisk gruppe: når vejret igen bliver bedre, vil vi tage fat på på de praktiske opgaver i Fritidsparken og vi håber på, at så mange som muligt vil støtte op og komme til arbejdshygge sammen med os.

Vil du være med i den uforpligtende praktiske sms gruppe, så send dit navn og telefon nr. til Ketchup på 40831901

Har du en god ide, som du vil være med til at virkeliggøre så meld dig endelig

Vi håber, I er flere der vil være med, til at hygge jer med os og samtidig udøve lidt udendørs aktivitet af og til.

Her nedenfor kan du læse lidt om, hvad Lokalforeningen har bedrevet tiden med i løbet af 2023.

Frøslev-Padborg Fritidspark:

Mindesmærke/Vartegn: for vores gamle Frøslev-Padborg skole i Fritidsparken er et nyt projekt, som vi er godt igang med. Tegninger, visualisering og byggetilladelser er klar, så nu skal der samles midler ind. Vi har lavet en tilsagnsliste, hvor du kan blive noteret, hvis du har lyst til at støtte Mindesmærket. Indtil nu har vi 71 på vores liste med tilsagn, med et samlet beløb på kr. 14.000.  Vi vil derudover også søge midler hos fonde.

På vores hjemmeside kan man tilmelde tilsagnslisten her: Mindesmærke – Lokalforeningen Frøslev Padborg (froeslevpadborg.dk)

Cykelskuret, Krolfbanen, Beachvolleybanen, Fodboldmålene, Multigolfbanen bliver altsammen brugt. Ligeså Basketkurven som er monteret i 2023.  Flagstangen kommer op i år. 

Frøslev Padborg Discgolfgruppen mødes ugentligt og alle er velkommen til at være med.

Sankt Hans bål: Sankt Hans festen i Fritidsparken er nu blevet en succesfuld tradition. Det blev igen en smuk aften selvom det blev uden bål, så var det med båltale af Flemming Meyer, besøg af Padborg Brandværn, midsommersang og masser af hygge. Vi glæder os allerede til næste Sankt Hans, som i år bliver en søndag.

Frugthaven:

Den er blevet et skønt mødested for både tobenede og deres firebenede venner. På samtalebænkene bliver der hygget og der arbejdes løbende med pasning af træerne og græsslåningen. Der er blevet søgt og bevilliget midler fra §79 puljen til et beskæringkursus som vil blive afholdt inden længe her i 2024.

Frugthavegruppen har og igen afholdt høstfest, denne gang den 8. oktober, med musik, besøg af klovnen Lars, frugtpresning og lækkerier fra grill og kagebord og en masse hygge☺

Bistaderne i frugthaven: Jane og Carl Jørgensen skriver som sidste år: Vores små honningproducenter har det stadig godt, selv om der er stille lige nu er der aktivitet i bistaderne. Bierne er i fuld gang med at gøre klar til næste sæson. De holder 35 grader inde i staderne, uanset hvor koldt det er. Bierne er blevet behandlet for varroamider 2 gange her i vinter. (Varroamiden er en lille mide, som bider hul i bien, som så dør. Derfor behandler man mod dem) Fra ca 1. marts begynder bierne for alvor at opformere sig. Bi-rammerne har vi strammet og der er sat voks på rammerne. Så nu kan foråret bare komme.

Vild med vilje: Der er blevet plantet forskellige danske insektvenlige løvtræer og buske. Der har blomstret striber med de vilde blomster, og vi har udvidet området hvor der kun slåes græs en gang årligt.

Vore nyplantede træer og buske og træerne i Frugthaven var igen hårdt presset i tørkeperioden i sommers.

Andre aktiviteter:

Vi deltog i Familiefesten i Padborg shopping den 12. august og sikken en fest og sikken en dejlig dag med glade børn og voksne – det gør vi helt sikkert igen

Nørregadegruppen (Finn Kristensen, Benny Stensdal og Arne Roost) sørgede igen for, at vi fik sat et juletræ med lys op i Gendarmhaven. Dagplejen var forbi for at pynte træet (igen blev træet sponsoreret af Benny og Jette Stensdal fra Østergade og elektrikerhjælpen blev leveret af Herluf Jørgensen A/S)

Ren By” blev igen gennemført med en stor flok skønne affaldsbekæmpere. Vi vil gøre det igen i 2024. Det er allerede programsat til 8. – 14. april (uge 15). Meld dig endelig hvis du også vil være med – Benta Tønder er igen klar som tovholder. Skriv endelig til froeslevpadborg@gmail.com hvis du vil være med.

Troldegruppen: Vi fik afslag fra Fredningsnævnet på placeringen i Padborg Skov – så nu jagter vi en ny placering som måske kunne blive et sted i Frøslev Plantage – vi er i dialog med Naturstyrelsen.

Guidede ture: Vi har igen eller rettere Hans Bruun har sammen med Bov Bibliotek arrangeret en fin guidet gåtur med historie fortælling i Frøslev Plantage i forbindelse med 4. maj arrangementet i Frøslevlejren.

Gl. Padborg Stadion: Stadiongrunden er nu ved at blive fyldt op med de nye beboerer i de flotte rækkehuse som Byggemester er igang med at bygge. Vi er sammen med Hans Henrik, Byggemester og Aabenraa Kommune i en projektgruppe der vil arbejde på at forvandle resten af området til et lækkert og attraktivt naturområde for børn, deres familier og alle os andre beboere her i vores skønne område. Arbejdet går igang når byggeriet er tilendebragt. Naturområdet skal også gerne være med til at tiltrække nye børnefamilier til boligområdet vest for industrivej.

Teater for børn”: Teater for børn har gennemført 2 projekter i 2023 med Ingelise Tourbier som tovholder.

I foråret et forløb med børn på Lyreskovskolen. Et vellykket forløb med udgangspunkt i et eventyr, som endte op med fremvisning af børnenes fortolkning af et eventyr ”Troldeteater” for familie, venner-  repræsentanter fra Kulturelt Samråd, som støtter økonomisk. Vi kan notere os, at de fleste deltagere igen var gengangere fra tidligere forløb.

I efteråret blev det til 2 forløb. Vi  kunne tilbyde et forløb til Børnehaverne Skovbrynet/Søndermose og et forløb,  bredt udskrevet til børn i alderen  6-10 år. Børnehaverne deltog med stor begejstring og havde et fint forløb med udgangspunkt i fortællingen om Noas Ark.                                             

Den anden gruppe bestod af flest gengangere fra tidligere forløb samt nye interesserede fra andre skoler. 13 børn blev optaget af teater og fremviste til slut deres fortolkning af historien om Noas Ark. Stykket blev opført for familie og venner. Denne gang har vi haft samarbejde med Lokalforeningen i Løjt Kirkeby, idet vi som led i et større overordnet projekt har modtaget økonomisk støtte fra Region Syddanmark.

Til begge forløb har vi valgt at fortsætte samarbejdet med skuespiller Troels Kirk Eising, som har stået for opførelser af et fortællestykke forud for de nævnte forløb samt deltaget i flere work-shops. Der er et mindre beløb til at fortsætte teater i 2024. Der kan være mulighed for at søge om yderligere tilskud senere på året.

Bov Lokalråd: Vi er som Lokalforening repræsenteret i Bov Lokalråd.

Se evt. mere på Lokalrådets hjemmeside Gangibov.nu. Vores formand for Bov Lokalråd: John Christensen skriver følgende:

Bov Lokalråd er det koordinerende råd for de 3 lokalforeninger, og de 3 lokalforeninger yder en stor indsats omkring konkrete opgaver og projekter i hvert lokalområde og der kan læses mere herom på de respektive lokalforeningers hjemmeside/Facebookside.

Der afholdes et årligt fælles borgermøde med Bov Lokalråd og Aabenraa Kommune som arrangører.

I Bov Lokalråd er uddannelsesinstitutioner, biblioteket, Ældresagen, Padborg Transportcenter, Grænsehallerne, Bov IF, Valdemarshus, Oldemorstoft,  Meningshedrådet, Danmarks Naturfredningsforening, Padborg Shopping alle repræsenteret.

Bov Lokalråd er bl.a. repræsenteret i

  • Det Fælles Udviklingsråd / DFU, herunder VE-temamøder og høring om VE-Energiparker.
  • Projekt Padborg Torvecenter.
  • Told- og Grænsehaven og det samlede forløb udgjort af Hærvejen og Gendarmstien i Lyreområdet samt det igangværende ”Hærvejen” koncept i Jylland.
  • VE samarbejdet.
  • Danmarks Naturfredningsforening (DN) og Sportsfiskerne.
  • Generelt med i høringer omkring tiltag og kommunale oplæg i lokalområdet, eks. bio-diversitetsplan, bosættelse i landdistrikterne og meget mere.
  • Fastholde et lokalt samarbejde hen over grænsen med Harrislee kommune og Kulturring Harreslev.
  • Projekt Kruså Vandmølle under Dansk Kulturarv.

Lyrelauget: Vidste du at Lyrelauget står for den løbende vedligeholdelse af „Rummets Lyre“ og at dette sker med kontingent indtægterne fra medlemskaberne.

Se mere om Lyrelauget om hvordan du kan blive medlem på Padborg Transportcenters hjemmeside: www.padborgtransportcenter.dk

”Lyren” kan i år fejre 25 års jubilæum og det vil blive fejret den 16. August 2024

Generalforsamlingen kan sættes i kalenderen søndag den 10. marts kl. 14.00 igen i kælderen på Bov Bibliotek

Det var alt for nu

De bedste hilsner fra bestyrelsen for Lokalforeningen Frøslev-Padborg

Henrik Hansen, Steen Helge Jørgensen, Yvonne Jespersen, Patrick Weinkauf, Ingelise Tourbier, Helle Kulby og Ninna Schrum

Ninna Schrum

Formand for Lokalforeningen Frøslev-Padborg
Posted in ,