Nyhedsbrev Januar 2022

Frøslev-Padborg Fritidspark.

Cykelskuret er helt klar til at blive brugt, og bliver brugt som mødested. Det er fint og nymalet mangler blot lidt cement og asfalt arbejde.

Krolfbanen er anlagt og markeret med små røde koste, så har du lyst, er den klar til brug. Vi har udstyr du kan låne. Beachvolleybanen bliver brugt og vi har fået et læs nyt strandsand sponsoreret af Vognmand Kenneth Jacobsen. Unge

mennesker har spillet volley og småbørn har bygget sandslotte med deres mødre.

Fodboldmål: De to små flytbare på pladsen, bliver fortsat flittigt brugt især i sommerperioden, men også lidt om efteråret, selvom det nok giver brugerne våde sko.

Multigolfbanen er nu næsten færdig og med midler fra DGI, Byggemester Padborg, E3 Spedition, EDC, HP Therkelsen, ITD, Provstgaard Estate, Rebsdorf Spedition A/S, Nybolig Padborg, Vognmand Kenn Paulsen Aps., DTL A/S, B&K Service, Chr. Johansen A/S, Malermester Momme, Krone Scanbalt A/S, Begravelsesforretningen Kirsten og Rejner, Superbrugsen Padborg, Kontor Syd, Sydjysk Akustik, Rudebeck A/S, Vognmand Christian Lund, Ejendomsmægler Kjeld Faaborg, Megawash A/S, TrailerTrade A/S og JN ANLÆG & Naturpleje er der samlet midler til en 9 huls bane med 6 mål-kurve og 9 tee-steder og et oversigtkort. Der kan allerede spilles 8 huller på pladsen, men vi glæder os til at præsentere og indvie en færdig bane i løbet af 2022.

Sankt Hans bål i Fritidsparken bliver en ny tradition for os. I 2021 besluttede vi sammen med Frøslev Ringrider forening at flytte bålet fra Frøslev hen på pladsen. Det blev en smuk aften med båltale af Jan Riber Jacobsen, besøg af Padborg Brandværn og meget stor opbakning, vi glæder os allerede til næste Sankt Hans

Frugthaven blev indviet, meget festligt, med stor opbakning og med musik, ballonmand, frugtpresning, Discgolf undervisning og lækkerier fra grill og kagebord.

Flere træer er plantet, så der nu i alt står 171 sponsorerede frugttræer, fortrinsvis sønderjyske sorter. Frugthavegruppen påtænker at afholde en lille høstfest i september, når vi kommer så langt☺

Bistaden i frugthaven: Jane og Carl Jørgensen skriver: Vores små honningproducenter har det godt. Selv om det er stille og ikke ser ud som om der er aktivitet i bistaden, er bierne i fuld gang med at gøre klar til næste sæson. De holder 35 grader inde i stadet, uanset hvor koldt det er. Bierne er blevet behandlet for varroamider 2 gange her i vinter. (Varroamiden er en lille mide som bider hul i bien, som så dør. Derfor behandler man mod dem) Fra ca 1. marts begynder bierne for alvor at opformere sig. Bi-rammerne har vi strammet og der er sat voks på rammerne. Så nu kan foråret bare komme.

Bæredygtighedspuljen, Aabenraa Kommune har bevilliget os penge og vi arbejdet med mere biodiversitet i Fritidsparken i samarbejde med Aabenraa Kommune’s projekt Ellevilde Egne og Katrine Turner fra Vildskab. Der er blevet og bliver plantet forskellige insektvenlige løvtræer og buske hjemmehørende i Danmark, incl. en stor blodbøg, der kan symbolisere genforeningsåret. Der er sået striber med vilde blomster ved frugthaven, langs Frøslevvej og langs Birkevej. Hertil har vi indkøbt lidt rekvisitter til boldspil og skabe til opbevaring.

Med midler fra Aabenraa Kommunes materialepulje er der indkøbt Havetraktor, buskrydder og leer. Og der er givet et tilskud til en Basketkurv.
Andre aktiviteter:

Nørregadegruppen (Arne Roost og Finn Kristensen) sørgede igen for at vi fik opsat et juletræ med lys i Gendarmhaven og dagplejen var forbi og pyntede træet. Træet blev igen sponsoreret af Benny Stensdal og Elektrikerhjælp blev leveret af Herluf Jørgensen A/S.

“Ren By” blev gennemført med en stor flok skønne affalds bekæmpere, og vi vil gøre det igen i 2022. Meld dig endelig hvis du også vil være med – Benta Tønder er igen klar som tovholder.

Troldegruppen: er i gang. Fredningsnævnet har været på besigtigelse, men de kunne ikke træffe en beslutning, før vi havde tegninger de kunne vurdere ud fra. Kunstneren Thomas Dambo kommer til Padborg i løbet af foråret, for at blive inspireret til en tegning af en trold der kunne flytte til Padborg.

Foredrag: vi har sammen med Bov Bibliotek arrangeret et spændende foredrag og 2 fine guidede gåture om og i tunneldalen med Biolog Hans Harald Hansen. Hans Harald har selv har været med i projekt tunneldal for en del år siden.

Teater for børn” er et underudvalg, som ønsker at være aktive sammen med børn i vores lokalområde. Vi har fået 23.000 kr. fra Kulturelt Samråd til et teaterprojekt i 2022 for børn i lokalområdet. Projektet inviterer interesserede børn i 6-10 år alderen og deres forældre til en forestilling v/Nørregårds Teater fra Odense og efterfølgende dialog mellem skuespiller og publikum. Ved arrangementet er der mulighed for, at børn med interesse for teater, kan melde sig til et projektforløb, hvor vi arbejder med teateraktiviteter/workshops og en forestilling. Vi samarbejder med Bov Bibliotek om arrangementet. Planen var opstart i uge 7, men udsættes til senere på foråret pga. Corona restriktioner.

Julegåtur med poster/opgaver – blev gennemført 12.12.21. Deltagerne kunne hente en startseddel i cykelskuret, gå turen, løse opgaverne og ende sin tur i Torvecenteret. Her gav startsedlen adgang til at deltage i lodtrækningen om en sponsoreret gevinst fra gavmilde lokale virksomheder:: Kontor Syd, Optik Hallmann, Guldsmed Rie Meyer, Palle/Sport 1, Garant – Sisseck, Klokkeblomsten, Jan Jensen Ure, Guld og sølv, Toldboden, Bentes Shop, Matas, AGR Consult, Imerco, Nybolig, Modesalon Søs, AntikTak og SuperBrugsen Padborg som sponsorerede både gevinst, alle nittegevinster og godtegevinster til alle voksne, og børn der var med på tur.

Vi tænker det nu bliver en tradition.

Bov Lokalråd: Vi er som lokalforening repræsenteret i Bov Lokalråd. Her arbejder vi pt. sammen med Aabenraa Kommune om at udarbejde et områdefornyelsesprogram for hele Lyreområdet. Områdefornyelsen tager udgangspunkt i udviklingsperspektiverne for Frøslev, Padborg og Bov, Smedeby og Kruså der tidligere er lavet og de nye flotte visioner for Padborg Torvecenter der senest er lavet. Der vil være fokus på og formidling af alle de gode potentialer på tværs af byerne, naturen, historien og kulturen, som hele vores område byder på. I lokalforeningen vil vi gerne have Gl. Padborg Stadion med samt renovering af ankomsten sydfra (Industrivej op til krydset) med i programmet, så det bliver noget vi kan blive glade for at se på og benytte.

Tusind tak til alle vores FANTASTISKE FRIVILLIGE ILDSJÆLE, der stiller sig til rådighed og gør en indsats. Både til dig der stiller op hver eneste gang, og dig der kommer engang imellem. Uden jer har alle de her tiltag og projekter ikke kunnet lade sig gøre.

Praktisk gruppe: når vejret igen bliver bedre, vil vi igen tage fat på diverse tiltag i Fritidsparken. Vi håber på, at så mange som muligt vil støtte op og hjælpe til, når tid kommer. Vil du være med i den uforpligtende praktiske sms gruppe, så send dit navn og telefon nr. til Ketchup på 40831901

Vi vil lave nogen forskellige praktiske grupper, som hver især kan varetage opsyn med Beach Volleybanen, de vilde blomsterbede, mødestedet, Multigolfbanen osv.

Vi håber, I er flere der vil være med til at hygge jer med os og samtidig udøve lidt udendørs aktivitet af og til.

Kommende datoer er planlagt følgende:
Næste Generalforsamling er sat til søndag den 27. marts kl. 14.00.

Der er i samarbejde med Bov Bibliotek, lørdag den 7. maj, planlagt en vandretur i Frøslev Plantage med Hans Bruun som tur Guide.

Det var alt for nu.
De bedste hilsner fra bestyrelsen.

Hans Bruun Christensen, Henrik Hansen, Steen Helge Jørgensen, Yvonne Jespersen, Ingelise Tourbier, Margrethe Ocksen Asmussen og Ninna Schrum

JJSchrum