Fritidsparkens Frugthave

Frugthavegruppen er færdige med at etablere frugthaven i Frøslev-Padborg Fritidspark.

Byens frugthave 

Er en hyggelig fælles frugthave, hvor alle områdets borgere, kan nyde forårets blomstring, sommeres summen og efteråres modne frugter.

Projekt Frugthaven

I 2020 fik vi opsat hegn, så frugttræerne ikke bliver ødelagt af harer og rådyr. I 2021 fik vi med en skøn fest, officielt indviet frugthaven. Til efteråret 2022 plantes de sidste af de 190 sponsor træer der er plads til i frugthaven.

Efter plantning af træer opsættes en plade med navn på den person/familie, der har doneret frugttræet. Der vil ligeledes påsættes en QR kode på pladen, så man kan se historien om netop det træ man har doneret.

Vi samarbejder med Oldemorstoft Museum, der har leveret alle vores træer. 

Æbler og pærer er alle af gamle sønderjyske sorter. De gamle sorter er allergivenlige.

Alle frugter på træerne vil være er til fri afbenyttelse, så i vores frugthave er det lovligt at gå på rov når frugterne er modne.

Alle der har et træ i frugthaven har doneret kr. 250,00 som var prisen pr. træ. 

Projekt plan

 • Hegn

  Frugthaven indhegnes så frugttræerne ikke ødelægges af harer og rådyr

 • Plantning af træer

  Der er plantet træer i 2020 og 2021 og resten bliver formentlig plantet i efteråret 2022, i perioden indtil vi så plantet ialt 190 frugttræer.

 • Info plader

  Der opsættes en plade med navn på hver person/familie, der har doneret frugttræet. En QR kode på hver plade, gør det muligt at se historien om det enkelte træ.

 • Vilde blomster og mere biodiversitet

  Vi har omkring frugthaven og i fritidsparken etableret vilde blomsterbede, hjemmehørende løvtræer og forskellige buske, som er til gavn for bier og insekter. Frugthavegruppen har deltaget i Aaberaa Kommune's  projekt Elle Vilde Egne.

 • Etablering af bistader

  Der er opstillet et bistade i frugtlunden, for at skabe liv og sikre befrugtning af frugttræerne. Bierne tilhører Jane og Carl Jørgensen som begge er en del af frugthavegruppen. Hos jane og Carl kan du købe den honning der bliver lavet af bierne i frugthaven. Kontakt Jane på telefon 29 44 34 99.

Der er nu sat navne på de 190 frugttræer der er/bliver plantet i frugthaven.

Har du spørgsmål til træerne kontakt else@schroll.nu eller ring på nr. 4294 2713

Her kan du se hvem der har sponsoret et frugttræ.

Vidste du det?

Tyske forskere har undersøgt gamle æblesorters påvirkning af æbleallergi. Hvis æble allergikere spiser et æble om dagen - af de sorter de kan tåle - så vil man efter en periode igen kunne spise æbler, gulerødder og bedre tåle græspollen og birkepollen, siger forskningen.

Mads Mikkel Tøslev, Museumsinspektør på Oldemortoft

Hvad kan du finde i frugthaven ?

Udover blomster og insekternes summen om sommeren, vil du kunne finde mange forskellige sorter æbler, pærer, kirsebær og blommer og det bedste er, at du gerne må plukke frugten.

Hvem står bag projekt frugthaven?

Det gør de 5 fantastiske frivillige: Else og Henrik Schroll, Erik Dall Jørgensen, Jane og Carl Jørgensen og Yvonne Jespersen, hurra for jer.