Nyhedsbrev 2023

Her kan du læse lidt om, hvad Lokalforeningen har bedrevet tiden med i løbet af 2022.

Status på Frøslev-Padborg Fritidspark.

Mindesmærke for vores gamle skole i Fritidsparken er et nyt projekt, vi har påbegyndt arbejdet med.

Cykelskuret bliver brugt, som mødested.

Krolfbanen kan bruges af alle, der har lyst, og alt krolfudstyr kan lånes af foreningen.

Beachvolleybanen har været forsømt, men den vil være klar til brug igen inden sommer.

Fodboldmålene: bliver flittig brugt

Basketkurv: midlerne er i hus, så der arbejdes på at skaffe tilladelser.

Multigolfbanen: er nu helt færdig. Den blev indviet den 10. oktober sammen med sponsorer, leverandøren og alle gæsterne i frugthaven. Den dag var der mulighed for at modtage Discgolf undervisning. Discs kan lånes af foreningen.

Banen bliver flittig brugt året rundt. Der er etableret en lille gruppe med Anders som tovholder. I sommerhalvåret spiller de discgolf hver onsdag.

Minikælkebakke: er lavet i forbindelse med Muligolfbanen og er blevet brugt.

Sankt Hans bål: I Fritidsparken er nu blevet en succesfuld tradition. Det blev igen en smuk aften med båltale af Torben Ølholm, midsommersang. Vi glæder os allerede til næste Sankt Hans, som i år er en fredag.

Frugthaven er blevet et skønt mødested for både tobenede og deres firebenede venner. Der står nu to samtalebænke og der bliver hygget og arbejdet med træerne og græsslåningen., Der er lavet en ekstra låge til Discgolfspillerne i hegnet og en mere er på vej.

Alle de træer vi har plads til, er nu plantet i frugthaven, så der i alt står 181 sponsorerede frugttræer, fortrinsvis sønderjyske sorter.

Frugthavegruppen har igen afholdt høstfest, denne gang den 10. oktober, med musik, ansigtsmaling for børnene, frugtpresning og lækkerier fra grill og kagebord og en masse hygge☺

Bistaderne i frugthaven: Jane og Carl Jørgensen skriver: Vores små honningproducenter har det stadig godt. Selv om det er stille, og det ikke ser ud som om, der er aktivitet i bistaderne, er bierne i fuld gang med at gøre klar til næste sæson. De holder 35 grader inde i staderne, uanset hvor koldt det er. Bierne er blevet behandlet for varroamider 2 gange her i vinter. (Varroamiden er en lille mide, som bider hul i bien, som så dør. Derfor behandler man mod dem) Fra ca 1. marts begynder bierne for alvor at opformere sig. Bi-rammerne har vi strammet og der er sat voks på rammerne. Så nu kan foråret bare komme.

Bæredygtighedspuljen: Der er blevet plantet forskellige danske insektvenlige løvtræer og buske. Der har blomstret striber med de vilde blomster, som vi såede i 2021 ved frugthaven, langs Frøslevvej og langs Birkevej.

Vi arbejder lidt på at udvide med arealer, hvor der ikke bliver klippet græs. Området ud mod Frøslevvej og busholdepladsen er meget næringsfattigt og derfor godt for en række insekter og planter, især hvidkløver hvor man kan se, at flere arter af bier er tilstede i stort tal når kløveren blomstrer. Striberne mellem træerne langs Birkevej vil vi gerne udvide, så det dækker hele strækningen langs Birkevej. Her er jordbunden lidt mere næringsrig og derfor gror her andre græsser, planter og blomster.

Vore nyplantede træer og buske og træerne i Frugthaven var hårdt pressede i tørkeperioden sidste sommer, men det ser ud til, at en vandings indsats fra Günter Gosch, Jørgen Feldstedt og Krusell’s Multiservice, har bevirket, at de fleste har klaret sig. Græsset mellem træer og buske bliver også kun klippet i begrænset omfang.

Det afklippede biologiske materiale fra blomsterbedene og kvaset fra de beskårne træer og buske på skrænten er alt sammen lagt op på skrænten for at skabe et godt miljø til insekter, biller, larver, svampe. 

Andre aktiviteter:

Nørregadegruppen (Finn Kristensen, Benny Stensdal og Arne Roost) sørgede igen for, at vi fik sat et juletræ med lys op i Gendarmhaven. Dagplejen var forbi for at pynte træet (igen blev træet sponsoreret af Benny og Jette Stensdal og elektrikerhjælp blev leveret af Herluf Jørgensen A/S)

Ren By” blev igen gennemført med en stor flok skønne affaldsbekæmpere. Vi vil gøre det igen i 2023. Det er allerede programsat til uge 12 fra den 20. til den 26. Marts. Meld dig endelig hvis du også vil være med – Benta Tønder er igen klar som tovholder.

Troldegruppen: er stadig igang. Vi har fået Skovloven tilladelsen fra Miljøstyrelsen og venter nu på om Fredningsnævnet kan give dispensation fra fredningen i Padborg skov, planlagt ny besigtigelse i denne måned.

Der er tegnet nogle fine forslag af Thomas Dambo af en trold der kunne flytte ind i Padborg Skov.

Guidede ture: vi har igen eller rettere Hans Bruun har sammen med Bov Bibliotek arrangeret to udbookede fine guidede gåture med historie fortælling. En i Frøslev Plantage og en på Gendarmstien.

Der kommer flere af slagsen:

I skrivende stund arbejder Hans på en tur i forbindelse med 4. maj arrangementet i Frøslevlejren, men der er flere ting, der skal falde på plads.

En tur i efteråret er også undervejs, men destination og dato er ikke helt fastlagt endnu.

Teater for børn” er et underudvalg med Ingelise Tourbier som Tovholder. Teatergruppen ønsker at være aktive sammen med børn i vores lokalområde.  Vi har fået og brugt to portioner midler fra Kulturelt Samråd til to teaterprojekter i 2022 for børn i lokalområdet. Projektet inviterer interesserede børn i 6-10 år alderen og deres forældre til Teater og forestillinger med efterfølgende dialog mellem skuespiller og publikum. Ved arrangementerne har der været mulighed for, at børn med interesse for teater, kan melde sig til et projektforløb, hvor vi arbejder med teateraktiviteter/workshops og en forestilling.  Vi har samarbejdet med og fysisk været på Bov Bibliotek i foråret og samarbejdet med og været på Lyreskovskolen i vinterhalvåret. Vi fortsætter med flere teater projekter. Skriv endelig hvis du er interesseret og vil være medJ

Gl. Padborg Stadion: Halvdelen af stadiongrunden blev sidste i år solgt til Hans Henrik Hesse. Byggemester skal her stå for at bygge 31 nye boliger. Vi vil sammen med Hans Henrik, Byggemester og Aabenraa Kommune arbejde på at forvandle resten af området til et lækkert og attraktivt naturområde for børn, deres familier og alle os andre beboere her i vores skønne område. Naturområdet skal også gerne være med til at tiltrække nye børnefamilier til boligområdet vest for industrivej.

Bov Lokalråd: Vi er som Lokalforening repræsenteret i Bov Lokalråd. Ligeledes er Lokalforeningen Bov, Smedeby, Kruså og Lokalforeningen Kollund, Sønderhav og Rønshoved, nu hver med en repræsentant men dette øges til 2 repræsentanter fra og med i år, hvor lokalrådets sammensætning ændres iht. de nye vedtægter i Bov Lokalråd.

Frivilligheden og Fællesskabet:

Ved udgangen af 2022 har vi med glæde registreret 171 medlemmer i vores fællesskab og vi siger jer alle tak for støtten. Vi vil igen også sige stor tak til alle vores FANTASTISKE FRIVILLIGE ILDSJÆLE, der stiller sig til rådighed og gør en indsats, både til dig der stiller op hver eneste gang og til dig der kommer engang imellem. Uden jer, har alle de her tiltag og projekter ikke kunnet lade sig gøre.

Det var en fornøjelse at indtage en lækker frivilligmiddag med mange af jer på Frøslev Kro.

Praktisk gruppe: når vejret igen bliver bedre, vil vi tage fat på diverse tiltag i Fritidsparken og vi håber på, at så mange som muligt vil støtte op og hjælpe til, når tid kommer.

Vil du være med i den uforpligtende praktiske sms gruppe, så send dit navn og telefon nr. til Ketchup på 40831901

Vi vil forsøge at lave nogen forskellige praktiske grupper, som hver især kan varetage opsyn med Beach Volleybanen, de vilde blomsterbede, mødestedet, Multigolfbanen osv.J

Skal vi oprette en „Velkommen til Frøslev-Padborg“ gruppe, som vil hjælpe vores tilflyttere til at føle sig velkommen og blive opmuntret til at deltage i det lokale fællesskab? Har du ideer og er det måske noget for dig, så meld dig hos osJ

Kunne du tænke dig at hjælpe os med hjemmesiden, så har vi også brug for digJ

Har du en god ide, som du vil være med til at virkeliggøre så meld dig endeligJ

Vi håber, I er flere der vil være med, til at hygge jer med os og samtidig udøve lidt udendørs aktivitet af og tilJ

Generalforsamling er sat til søndag den 26. marts kl. 14.00.

Det var alt for nuJ

De bedste hilsner fra bestyrelsen for Lokalforeningen Frøslev-Padborg

Hans Bruun Christensen, Henrik Hansen, Steen Helge Jørgensen, Yvonne Jespersen, Ingelise Tourbier, og Ninna Schrum

Ninna Schrum

Formand for Lokalforeningen Frøslev-Padborg