Januar 2021 – hvad er der sket siden sidst

Et nyt år er i gang, og der er heldigvis lys forude og mange aktiviteter, vi kan se frem til at arbejde med.

Vi endte med pr. 31.12.20 at være hele 131 medlemmer af foreningen. Vi takker for støtten, interessen og opbakning til Lokalforeningen i 2020.

Vi håber, I fortsat vil støtte os, og at vi bliver mange flere i år.

Tusind tak til alle jer fantastiske frivillige, der her deltaget og lagt mange timer i praktiske opgaver, som Ketchup har indkaldt jer til i årets løb. Det har været en fornøjelse og super hyggeligt.

I nyhedsbrevet kan du læse, hvad vi har været i gang med i 2020, og hvad vi forventer at arbejde med i år.

Frøslev-Padborg Fritidspark.

Cykelskuret har fået en overdækning og et læhegn. Der er lavet et bålsted med grillrist, og der er lagt fliser omkring.

Bolig Syd har foræret os en krolfbane. Den bliver anlagt lige nord for busholdepladsen, så snart det er muligt.

Beachvolleybanen er blevet etableret og brugt. Unge mennesker har spillet volley, og småbørn har bygget sandslotte med deres mødre.

De to fodboldmål foran cykelskuret er blevet flittigt brugt i sommerperioden, også lidt her i efteråret, selvom det nok har givet våde sko.

Vi har nydt striber af forårsløg, som er sat af Aabenraa Kommune hele vejen lang Birkevej og bag volden bag cykelskuret. Vi glæder os til foråret, hvor de igen kan give glæde.

Frugthavegruppen har sat hegn, lavet låger, sat blomsterløg og de første sponsorerede 70 æble- og pæretræer (fortrinsvis sønderjyske sorter) er plantet i efteråret.

Vi håber, det bliver muligt, at vi kan få indviet frugthaven officielt, og samtidig lave en hyggelig dag med aktiviteter og musik her i foråret.

Alle kan købe et sponsorat til et træ og få et skilt med navn på ved træet. Se mere vedrørende kontaktdata på vores hjemmeside.

Vi har søgt Bæredygtighedspuljen og fået tilsagn om kr. 37400,- til mere biodiversitet i FP Fritidspark:

Vores tanker er, at vi kunne etablere et område med forskellige insektvenlige løvtræer hjemmehørende i Danmark, en stor blodbøg, der kan symbolisere genforeningsåret. Pengene vil også blive brugt til sommerfuglevenlige buske, striber med vilde blomster i frugthaven og på pladsen, til græs såning, til indkøb af lidt rekvisitter til boldspil og til skabe til opbevaring.

Andre aktiviteter:

Nørregadegruppen sørgede for at gøre Aabenraa Kommune opmærksom på den manglende vedligeholdelse af og manglende henvisning til offentlige toiletter på Oksevejen. Kommunen har nu i 2021 afsat penge til etablering at nyt offentligt toilet.

Der blev ligeledes sørget for at vi fik opsat et juletræ med lys i gendarmhaven (træet er sponsoreret af Benny Stensdal fra Østergade, Lyskæden blev betalt af ejendomsmægler EDC Poul Erik Bech A/S og Elektrikerhjælp blev leveret af Herluf Jørgensen).

“Ren By” blev desværre aflyst grundet Corona, men vi vil prøve igen i 2021 – Benta Tønder er igen klar som tovholder.

Vi fik midler fra Isobro puljen til afholdelse af en aktivitetsdag på fritidsparken. Den har desværre pga. Corona ikke været mulig at afholde. Midlerne kunne iht. aftale med Isobro puljen blive brugt på godter til deltagerne i vores alternative Julegåtur med poster/opgaver – Julegåturen bliver måske gentaget i 2021.

Troldegruppen har ligeledes fået tilsagn fra Bæredygtighedspuljen om Kr. 20.000,- til undersøgelse af muligheden for, at få en Thomas Dambo trold til Padborg.

Amatørteater: Foreningen er i gang med at undersøge, om der er interesse for igen at lave en lille teatertrup i vores byer.

Vi er netop i disse dage i gang med at opdatere hjemmesiden, og håber at opdateringen også kan være med til at give os flere medlemmer i foreningen, og til at gøre foreningen interessant for nye sponsorer.

Vil du være med i den praktiske gruppe?

Når vejret bliver bedre, og restriktionerne for Corona-pandemien bliver lempet, vil vi igen tage fat på diverse tiltag i Friluftsparken bla. med midler fra bæredygtighedspuljen. Vi håber på, at så mange som muligt vil støtte op og hjælpe til, når vi igen kan mødes.

Vil du være med i den praktiske sms gruppe, så send dit navn og telefon nr. til Ketchup på 40831901

Med venlig hilsen og på vegne af bestyrelsen

Ninna Schrum

Ninna Schrum

Formand for Lokalforeningen Frøslev-Padborg
Posted in